Privacy beleid Meuleman Electronics BV

Meuleman Electronics BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Meuleman Electronics BV.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Meuleman Electronics (bijvoorbeeld door het downloaden van content), maar geen klant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, marketing uitdagingen, rol in beslissingstraject etc.) om jou beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze blog of nieuwsbrief of interessante content download. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerkbijeenkomsten of een telefoongesprek. Meuleman Electronics kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@meuleman.io. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en oplossingen.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Meuleman Electronics is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Meuleman Electronics BV, De ronde 15, 5683 CZ BEST.

E-mail

Wanneer je als relatie jouw e-mailadres aan Meuleman Electronics hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons kennis, diensten en oplossingen.

Meuleman Electronics maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Meuleman Electronics haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of events

Wil je minder of geen e-mail ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze events?

Dan kun je je op elk moment jouw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen info@meuleman.io

Contact met klanten en relaties

Meuleman Electronics informeert haar klanten en relaties over de marketingmethodes en technieken en oplossingen per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Meuleman Electronics, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer.

Cookie-statement

Meuleman Electronics gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd.

Beveiliging

Meuleman Electronics heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Meuleman Electronics gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Vragen over privacy beleid

Meuleman Electronics houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacy beleid. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via info@meuleman.io.