Werkwijze

We ontwikkelen complete draadloze producten en systemen die toegevoegde waarde bieden voor onze opdrachtgevers. Daarbij onderzoeken we niet alleen de technische oplossingen maar denken we ook mee met de business case.

Globaal gezien delen we het ontwikkelingsproces op in 5 opeenvolgende fases welke hieronder staan beschreven.

Concept

In de conceptfase wordt de oplossingsrichting bepaald. Hierbij is het van belang dat de eisen en wensen in kaart zijn gebracht.  Deze informatie kan worden verzameld door analyse en onderzoek door Meuleman Electronics. Hierbij kan het gaan om een brainstorm, een marktonderzoek, een ideegeneratie, uses cases, patentenonderzoek en scenario’s. Opdrachtgevers leveren ook vaak zelf deze informatie aan, omdat ze de markt al goed kennen waarin ze opereren.

Feasibility

Is dat idee wel haalbaar? Deze vraag moet beantwoord worden wanneer een concept is gekozen.  Daarvoor ontwikkelen we eerst een proof-of-concept wanneer het gaat om een nieuwe toepassing van techniek, zodat we kunnen bewijzen dat het principe werkt. We gaan voor u op zoek naar de juiste technologieën om het idee werkend te krijgen. Uit deze fase volgt vaak een rapport met testresultaten en een kostenschatting voor het vervolg van het project.

Prototype

Wanneer het principe werkt kan er een volledig functioneel prototype ontwikkeld worden. Hierbij wordt het volledige systeem ontwikkeld. Zoals de architectuur, elektronische schema’s, PCB-ontwerp, 3D CAD, design & styling en de software voor zowel het embedded gedeelte als de webapplicatie en de mobiele app. Vervolgens wordt het geheel geïntegreerd en uitvoerig getest. De opdrachtgever kan vervolgens het systeem in eigen beheer testen en verifiëren.

Optimisation

Na het testen wordt het ontwerp vaak aangepast en geoptimaliseerd. Dit kan gaan om enkele software-aanpassingen tot een compleet re-design met bijbehorend testtraject. Daarnaast wordt gekeken hoe het ontwerp geoptimaliseerd kan worden voor (massa)productie en kostprijs. Certificering, productverpakking en branding behoren ook tot de  mogelijkheden.

Production

Voor de productie en assemblage werkt Meuleman Electronics samen met partners en leveranciers. In deze fase worden de tooling en testopstellingen gemaakt en de diverse maakdelen geproduceerd. Vervolgens worden alle onderdelen geassembleerd tot het eindproduct, zodat de eerste 0-serie geëvalueerd kunnen worden.